Advokatska kancelarija JOVANOVIĆ, LJEPOJEVIĆ & PARTNERS
ADVOKAT ALEKSANDAR RADOVANOVIĆ2018-03-21T10:27:17+00:00

Advokat Aleksandar Radovanović
Email: aleksandar.radovanovic@vn-legal.rs
Telefon: 064 293 73 36

Rodjen je 11.08.1987. godine u Jagodini.

Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (pravosudno-upravni smer).

Položio je pravosudni i advokatski ispit. Član je Advokatske komore Beograda od 2013. godine.

Učesnik na koferenciji ’’Refakcija akciza derivata nafte’’ pred Privrednom komorom Srbije (jun 2016; septembar 2016).

Učesnik programa ’’Pravi pregovarač’’ u organizaciji Omega Consulting Team (mart 2017. godine).

Tečno govori engleski jezik.

Oblasti posebnog interesovanja:
• Privredno pravo (naročito: učešće u pregovorima i sastavljanje svih vrsta ugovora u privredi; izrada statusnih akata i zastupanje u postupcima pred Agencijom za privredne registre)
• Upravni postupci i upravni sporovi (sa akcentom na poreskim i carinskim postupcima i sporovima)
• Prekršajno pravo (posebno u oblasti poreskih i carinskih prekršaja)
• Krivično pravo (naročito: krivično-pravna odgovornost pravnih lica i postupci za krivična dela protiv privrednog poslovanja)
• Parnični i izvršni postupak (naplata potraživanja; raskid ugovora; ugovorna i vanugovorna odgovornost za štetu)