Advokat Đuro Škarić

E-mail: djuro.skaric@vn-legal.rs

Rođen je 23.04. 1987. godine u Beogradu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (pravosudno-upravni smer).

 

Položio je pravosudni i advokatski ispit. Član je Advokatske komore Beograda od 2015. godine.

 

Tečno govori engleski jezik.

 

Oblasti posebnog interesovanja:

  • Radno pravo (izrada nacrta opštih i pojedinačnih akata poslodavca; postupci rešavnaja viška zaposlenih; postupci otkaza ugovora o radu od strane poslodavca; zaštita od zlostavljanja na radu i diskriminacije; radni sporovi itd.)
  • Bankrasko pravo (propisi o zaštiti korisnika finansijskih usluga)
  • Parnični i drugi sudski postupci
  • Ugovori u privredi;
  • Ugovorna i vanugovorna odgovornost za štetu;
  • Naplata potraživanja i izvršni postupci