Advokatska kancelarija JOVANOVIĆ, LJEPOJEVIĆ & PARTNERS
ADVOKAT MIRJANA DERETIĆ2018-04-02T07:46:28+00:00

Advokat MSc Mirjana Deretić
Email: mirjana.deretic@vn-legal.rs

Član je Advokatske komore Beograda od 2010. godine i partner u VN Legal.

Master je pravnih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oblasti međunarodnog prava, sa posebnim osvrtom na radno pravo.

Član je Pro-bono tima za besplatnu pravnu pomoć.

Autor je stručnih tekstova u zajedničkom projektu Paragraf Lex-a, Pravosudne akademije, Pravnog univerziteta Union i Pro-bono portala: “100 pitanja 100 odgovora”.

U toku svoje karijere, svoje znanje i iskustvo je usavršavala na različitim obukama i seminarima: Vivaldi HR forum (Mokrogorska Škola Menadžmenta), Klinika za izbegličko pravo i pravo azilanata pri UNHCR-u, Corporate Governance; Joint Ventures; International Investment and Dispute Resolution including International Arbitration, Introduction into the EU Law, Business Law in the USA, brojni seminari i edukacije u organizaciji Paragraf Lex-a.

Tečno govori engleski, a služi se rumunskim jezikom.