Naš tim

ADVOKAT VOJIN JOVANOVIĆ

ADVOKAT NEDA LJEPOJEVIĆ

ADVOKAT ĐURO ŠKARIĆ

ADVOKAT MILICA MARIČEVIĆ

ADVOKAT MOMČILO MARKOVIĆ

ADVOKAT JELENA VIŠNJIĆ

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK DUŠAN MAŠIĆ

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK SOFIJA ĐORIĆ

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK MILOŠ AŠĆERIĆ

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK MARIJA KOZOMORA

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK MILICA STOŠIĆ

POSLOVNI SEKRETAR PETAR NIKOLIĆ