Банкарско пословање и пореско право

За наше Клијенте из банкарског сектора, пружамо комплетну правну подршку из области банкарског пословања, интерних контрола, усклађености пословања, АМЛ процедура и заштите података.

Посебно смо поносни на наше искуство у примени Закона о банкама и релевантних подзаконских аката и аката Народне банке Србије, као и у поступцима надзора над пословањем банака.

Саветујемо клијенте о свим пореским питањима, правимо креативне анализе примене пореских прописа и начина дозвољене пореске евазије. Имамо екстензивно искуство у заступању клијената у пореским поступцима и управним споровима, као и прекршајним, односно поступцима за привредне преступе у пореским питањима.