Уговори у привреди

Наша експертиза обухвата и:

– израду свих врста комерцијалних и других уговора у функцији пословања Клијента

– активно учешће у преговорима са партнерима

– израда уговора о поверљивости података

– израду комплексних уговора о пословно техничкој сарадњи

– израду понуда, општих услова и модела уговора везаних за пласмане нових производа,

– саветовање клијената у вези извршења комерцијалних уговора, као и последица неизвршења уговора или раскида уговора

– средства обезбеђења потраживања (прибављање адекватног средства обезбеђења у зависности од предмета обавезе чије испуњење се обезбеђује, замена средстава обезбеђења и реализација средстава обезбеђења)