Bankarsko poslovanje i poresko pravo​

Bankarsko poslovanje i poresko pravo​

Za naše Klijente iz bankarskog sektora, pružamo kompletnu pravnu podršku iz oblasti bankarskog poslovanja, internih kontrola, usklađenosti poslovanja, AML procedura i zaštite podataka.

Posebno smo ponosni na naše iskustvo u primeni Zakona o bankama i relevantnih podzakonskih akata i akata Narodne banke Srbije, kao i u postupcima nadzora nad poslovanjem banaka.

Savetujemo klijente o svim poreskim pitanjima, pravimo kreativne analize primene poreskih propisa i načina dozvoljene poreske evazije. Imamo ekstenzivno iskustvo u zastupanju klijenata u poreskim postupcima i upravnim sporovima, kao i prekršajnim, odnosno postupcima za privredne prestupe u poreskim pitanjima.