АДВОКАТ ВОЈИН ЈОВАНОВИЋ

Адвокат Војин Јовановић
Емаил: vojin.jovanovic@vn-legal.rs
Телефон: +381 64 244 99 67

Рођен је 21.06.1977. године у Београду.

Завршио је Прву београдску гимназију, а на Правном факултету Универзитета у Београду (привредни смер) дипломирао је 2001. године.

Члан је Адвокатске коморе Београда и Адвокатске коморе Србије од 2002. године.

Од 2006. до 2017. године је радио у једној од највећих адвокатских канцеларија у Републици Србији, као руководилац корпоративног, извршног и одељења за банкарско право. Од 2011. године је био партнер у истој адвокатској канцеларији, а 2017. године, са адвокатом Недом Љепојевић Цветковић, оснива „VN Legal“.

Војин Јовановић је експерт за корпоративно пословање привредних друштава свих правних форми, приватизације и реструктурирања компанија, банкарско право, наплату потраживања за корпоративне клијенте, факторинг друштва и пословне банке. Стручњак је за комплексне поступке реструктурирања дуговања, аквизиције друштава кроз поступак стечаја, редовне поступке аквизиције компанија на тржишту укључујући и правно испитивање циљних друштава, наплату потраживања у вансудским и судским поступцима, као и у области банкарског пословања (интерне и екстерне контроле, АМЛ процедуре, управљање ризицима, надзор НБС итд). Поседује и значајно искуство у области пореског саветовања компанија.

Војин Јовановић је и активан парнични адвокат, са дугогодишњом праксом у заступању пред судовима и органима управе.

Течно говори енглески језик и поседује средњи степен знања руског језика.

Ожењен је и има двоје деце.

Области рада:
Реструктурирање
Наплата потраживања
Стечај
Статусне промене и аквизиције

Корпоративно и трговинско право
Банкарство, осигурање и финансије
Грађевинске инвестиције, планирање и изградња
Интелектуална својина, информационе технологије и медији