Intelektualna svojina

Intelektualna svojina

Cenjenim Klijentima pružamo sve pravne usluge koje se odnose na registraciju, prenos i zaštitu autorskih prava, prava intelektualne svojine i zaštitu poverljivih informacija i poslovne tajne.

Imamo značajno iskustvo u izradi svih vrsta autorskih i interpretatorskih ugovora, ugovora o sponzorstvu, ugovora o licenci, ugovora o poverljivosti podataka (NDA); zatim upravnim postupcima pred Zavodom za intelektualnu svojinu, kao i sudskim postupcima za utvrđenje i zaštitu autorskih prava i prava industrijske svojine (žiga, patenta, dizajna), kao i izradi opštih i pojedinačnih radno-pravnih akata radi zaštite poslovne tajne, poverljivih informacija i definisanja odnosa povodom autorskih dela, pronalazaka i drugih oblika intelektualne svojine nastalih u radnom odnosu.