NAŠ TIM

NAŠ TIM

DUŠAN MAŠIĆ
Advokat

MILOŠ AŠĆERIĆ
Advokat

JASENKA BANJAC
Advokatski pripravnik

ĐORĐE IGNJATOVIĆ
Advokatski pripravnik

BLAŽO MARTINOVIĆ
Advokatski pripravnik

MARIJANA MANIĆ
Administrativni asistent

MOMČILO MARKOVIĆ
Advokat

SOFIJA ĐORIĆ
Advokat

MIRJANA MILOJEVIĆ
Advokatski pripravnik

JELENA SIMUNJAK
Advokatski pripravnik

SRĐAN MARTIĆ
Advokatski pripravnik

ANA-MARIJA ANTIĆ
Administrativni asistent

MARKO PANTELIĆ
Administrativni asistent

MOMČILO MARKOVIĆ
Advokat

DUŠAN MAŠIĆ
Advokat

SOFIJA ĐORIĆ
Advokat

MILOŠ AŠĆERIĆ
Advokat

MIRJANA MILOJEVIĆ
Advokatski pripravnik

JASENKA BANJAC
Advokatski pripravnik

JELENA SIMUNJAK
Advokatski pripravnik

ĐORĐE IGNJATOVIĆ
Advokatski pripravnik

SRĐAN MARTIĆ
Advokatski pripravnik

BLAŽO MARTINOVIĆ
Advokatski pripravnik

ANA-MARIJA ANTIĆ
Administrativni asistent

MARIJANA MANIĆ
Administrativni asistent

MARKO PANTELIĆ
Administrativni asistent