Naplata potraživanja i restrukturiranje dugovanja

Naš tim ima ekstenzivno iskustvo koje se odnosi na:

– prinudno izvršenje ugovornih obaveza

– naplatu neoperativnih plasmana

– realizaciju sredstava obezbeđenja potraživanja

– pregovaranje stand-still aranžmana

– zastupanje Klijenata u kompleksnim postupcima stečaja i reorganizacije, sa unapred pripremljenim planovima reorganizacije i/ili planovima reorganizacije u toku stečajnog postupka

– strukturisanje i sprovođenje složenih projekata restrukturiranja dugovanja

– akviziciju privrednih subjekata kroz postupak stečaja i/ili reorganizacije

– strategije odbrane od štetnih planova reorganizacije

– zastupanje klijenata u parničnim postupcima proizašlim iz stečaja

– kompletnu pravnu analizu neoperativnih plasmana

– prenos/akviziciju neoperativnih plasmana