Parnični postupci i alternativno rešavanje sporova

Parnični postupci i alternativno rešavanje sporova

Naš tim se sastoji od aktivnih parničnih advokata, koji imaju zavidno iskustvo u svim vrstama parničnih postupaka, a posebno:

Osim parnica, ponosni smo na naše rezultate u zastupanju Klijenata i u drugim sudskim postupcima (izvršnim, stečajnim, prekršajnim, kao i postupcima za privredne prestupe), kao i upravnim postupcima pred svim državnim organima.

Naš tim je obučen i iskusan i u pregovorima za mirno rešavanje sporova i postupcima medijacije, kao forme alternativnog rešavanja sporova.