Privredno statusno pravo

Svakodnevno pomažemo našim Klijentima u reševanju problema koji se odnose na:

– korporativno upravljanje

– odnose vlasnika kapitala, izmene osnivačkih akata i ugovora članova društva

– statusne promene i promene pravne forme

– povećanje, odnosno smanjenje kapitala i pretvaranje duga u kapital

– izradu svih statusnih akata i dokumentacije

– postupke vezane za prava manjinskih akcionara

– M&A, preuzimanje, prinudni otkup akcija

– joint venture aranžmane

– pravno ispitivanje privrednih društava