Ugovori u privredi

Naša ekspertiza obuhvata i:

– izradu svih vrsta komercijalnih i drugih ugovora u funkciji poslovanja Klijenta

– aktivno učešće u pregovorima sa partnerima

– izrada ugovora o poverljivosti podataka

– izradu kompleksnih ugovora o poslovno tehničkoj saradnji

– izradu ponuda, opštih uslova i modela ugovora vezanih za plasmane novih proizvoda,

– savetovanje klijenata u vezi izvršenja komercijalnih ugovora, kao i posledica neizvršenja ugovora ili raskida ugovora

– sredstva obezbeđenja potraživanja (pribavljanje adekvatnog sredstva obezbeđenja u zavisnosti od predmeta obaveze čije ispunjenje se obezbeđuje, zamena sredstava obezbeđenja i realizacija sredstava obezbeđenja)