Основни приниципи

Основни принципи на којима је засновано пословање „VN Legal“ су:

➢ Потпуна посвећеност Клијенту и адвокатури као позиву
➢ Флексибилност и прилагодљивост потребама Клијента
➢ Суштинско разумевање пословних активности Клијента, његових потреба и проблема са којима се сусреће
➢ Решеност и енергичност у одбрани права и интереса Клијента
➢ Креативност и разноврсност начина постизања циљева постављених од стране Клијента
➢ Индивидуални приступ проблемима Клијента и јединствена решења која препознају све специфичности конкретног случаја/Клијента
➢ Међусобно поверење и поштовање, као атрибути на којима почива свака успешна сарадња Адвоката и Клијента